JUKI ECO-PRODUCTS

juki miljø grøn

 

JUKI Group er stærkt forpligtet til at tage miljøet i betragtning i alle faser af produktionsprocessen. Vores dedikation til bæredygtighed strækker sig fra valget af materialer til fremstilling, transport, brug, genbrug og bortskaffelse af vores produkter. Vi har skabt en holistisk tilgang, der sikrer, at vores produkter ikke kun lever op til høje kvalitetsstandarder, men også tager aktivt hensyn til vores planets velvære.

I marts 2009 indførte vi stolt "JUKI ECO-PRODUCTS AUTHORIZATION SYSTEM." Dette system er hjørnestenen i vores bestræbelser på at fremme bæredygtighed og miljøbevidsthed i vores produktlinje. Ved at evaluere hele 38 vurderingspunkter vedrørende miljøpåvirkning i udviklingsfasen sikrer vi, at vores produkter opfylder strenge miljøstandarder. Kun produkter, der opnår bemærkelsesværdigt høje niveauer af miljøhensyn, bliver godkendt som officielle "JUKI ECO-PRODUCTS."

Denne bekræftelse er mere end blot en titel; det er et løfte om vores engagement i at skabe produkter, der er skånsomme mod miljøet. Vi mener, at bæredygtighed og kvalitet ikke behøver at være på kompromis med hinanden. Derfor arbejder vi ubønhørligt på at inkorporere miljøvenlige praksisser i alle aspekter af vores produktion.

Når du vælger et "JUKI ECO-PRODUCT," vælger du ikke kun en innovativ og pålidelig maskine, men du tager også en aktiv del i vores fælles bestræbelser på at bevare vores planet. Fra vores start som en visionær virksomhed til vores nuværende position som en global leder inden for symaskineindustrien, er vores forpligtelse til bæredygtighed en uundværlig del af JUKI's historie og fremtid.


JUKI ECO-PRODUCTS godkendte produkter (PDF)
2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009

Større emner vurderet

Materiale/dele indkøbsfase

Produktions- og logistikstadiet

Brugsstadiet

Genbrugs- og bortskaffelsesstadiet

Miljøsikkerhed og vedligeholdelse

Eliminering og reduktion af farligt stof Reduceret støj og vibrationer Nem adskillelse af stoffer med miljøbelastning

Ressource-besparelse

Reduktion af brug af råvarer Langsigtet anvendelighed
Brug af genbrugsmaterialer

Energibesparelse

forbedring af transporteffektiviteten Reduktion af strømforbrug
Reduktion af forbrug af forbrugsvarer

Genbrug

Genbrug
Nem adskillelse og adskillelse

Vores indsats inden for grøn logistik

JUKI-gruppen er forpligtet til at bidrage til reduktionen af CO₂-emissioner i forbindelse med produkttransport. Dette engagement har ført til en række strategiske initiativer og banebrydende tiltag, der demonstrerer vores stærke miljømæssige ansvar.

Allerede i april 2001 indledte vi en vigtig milepæl, da vi implementerede jernbanetransport af marinecontainere til eksport af vores industrielle symaskiner. Dette træk var ikke kun en demonstration af vores teknologiske dygtighed, men også et bevis på vores vilje til at træde uden for konventionelle rammer og udforske mere bæredygtige alternativer til transport.

Vores dedikation til bæredygtighed voksede yderligere, da vi i januar 2005 udvidede vores indlandstransport til også at omfatte chipmontere, fremstillet af JUKI Electronics Industries, nu kendt som JUKI Industries Engineering Technology Co., Ltd. Dette var et bemærkelsesværdigt skridt, da vi indførte jernbanetransport af disse produkter mellem Akita og Keihin Havne. Denne udvidelse af vores bæredygtige transportinfrastruktur afspejlede vores ønske om at optimere transportruter og minimere miljøbelastningen.

Fra marts 2010 tog vi endnu et vigtigt skridt ved at etablere Inland Depot på JR Morioka Freight Terminal Station. Denne terminal for marinecontainere i indre områder gav os mulighed for at strømline vores transportlogistik og yderligere reducere CO₂-udledningen. Gennem brugen af depotmedierede containerrunder har vi opnået en mere effektiv og miljøvenlig transportproces.

Vores engagement i at reducere CO₂-udledning gennem mere bæredygtig transport er et kontinuerligt projekt. Det viser, hvordan JUKI-gruppen ikke blot ser fremtiden som et sted for innovation, men også som et sted, hvor vi aktivt kan arbejde sammen med miljøet for at skabe en mere bæredygtig og ansvarlig verden.


 

Grønt indkøb

I august 2004 lancerede JUKI Corporation et banebrydende skridt mod en mere miljøvenlig forsyningskæde med udstedelsen af "JUKI Group Green Procurement Activity Guideline." Denne retningslinje har ikke kun markeret vores engagement i at fremme bæredygtige indkøbspraksisser, men det har også fungeret som en vejledning for hele industrien om, hvordan man kan navigere i en mere miljøbevidst fremstilling og indkøbsproces.

Med dette initiativ har vi indført klare standarder og retningslinjer for indkøb af dele, materialer og andre komponenter, der indgår i vores produkter. Vi har stræbt efter at sikre, at alle elementer, der anvendes i vores produktionsprocesser, opfylder strenge miljømæssige krav og retningslinjer. Dette skaber ikke kun produkter af høj kvalitet, men også produkter, der er skabt med en dyb forståelse af deres miljømæssige indflydelse.

Vores fokus på "JUKI Group Green Procurement Activity Guideline" har ikke blot resulteret i mere miljøvenlige produkter, men har også katalyseret en positiv forandring i hele industrien. Vores mål er at levere produkter, der ikke kun opfylder kundernes behov, men også bidrager til en mere bæredygtig fremtid. Gennem konstant overvågning, opdatering og forbedring af vores indkøbsstandarder og retningslinjer, er vi stolte af vores bidrag til en mere miljøbevidst og ansvarlig global forsyningskæde. Med "JUKI Group Green Procurement Activity Guideline" viser vi vores forpligtelse til at drive innovation og banebrydende praksis, der vil gavne både vores kunder og planeten som helhed.

JUKI Group Green Procurement Activity Guideline (PDF)

 

Miljøredegørelse

Vi udgav (JUKI CORPORATE RAPPORT) fra 2015. Dette integrerer elementer fra en VIRKSOMHEDSPROFIL og en MILJØRAPPORT.

Seneste miljørapport (PDF)