JUKI ECO-PRODUCTS

juki miljø grøn

 

Når JUKI Group fremstiller produkter, tager den omhyggeligt hensyn til miljøet i alle faser af produktets livscyklus, fra materialeindkøb, fremstilling, transport og brug til genbrug og bortskaffelse.

Vi introducerede "JUKI ECO-PRODUCTS AUTHORIZATION SYSTEM" i marts 2009, og vi evaluerer 38 vurderingspunkter vedrørende miljøet på udviklingsstadiet. Kun det produkt, der opnåede særligt høje miljøhensyn, er godkendt som "JUKI ECO-PRODUCT."

JUKI ECO-PRODUCTS godkendte produkter (PDF)
2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009

Større emner vurderet

Materiale/dele indkøbsfase

Produktions- og logistikstadiet

Brugsstadiet

Genbrugs- og bortskaffelsesstadiet

Miljøsikkerhed og vedligeholdelse

Eliminering og reduktion af farligt stof Reduceret støj og vibrationer Nem adskillelse af stoffer med miljøbelastning

Ressource-besparelse

Reduktion af brug af råvarer Langsigtet anvendelighed
Brug af genbrugsmaterialer

Energibesparelse

forbedring af transporteffektiviteten Reduktion af strømforbrug
Reduktion af forbrug af forbrugsvarer

Genbrug

Genbrug
Nem adskillelse og adskillelse

Vores indsats inden for grøn logistik

JUKI-gruppen har arbejdet på at reducere CO₂-emissioner ved transport af produkter.

I april 2001 begyndte vi jernbanetransport af marinecontainere til eksport af industrisymaskiner.

I januar 2005 udvidede virksomheden indlandstransport til eksport af chipmontere fremstillet af JUKI Electronics Industries (nu JUKI Industries Engineering Technology Co., Ltd., Yokote City, Akita Prefecture) til jernbanetransport mellem Akita og Keihin Havne.

Siden marts 2010 er Inland Depot (en terminal for marinecontainere installeret i indre områder) blevet installeret på JR Morioka Freight Terminal Station, og jernbanetransporten mellem Morioka og Keihin er blevet udført.

Vi arbejder på at reducere CO₂-udledningen gennem brug af depotmedierede containerrunder.

 

Grønt indkøb

JUKI Corporation udstedte "JUKI Group Green Procurement Activity Guideline" i august 2004 og leverer indkøbsstandarderne for dele, materialer osv., der anvendes i produkterne i denne guideline for at levere de miljøbevidste produkter til kunderne ved at opretholde og forbedre produkternes miljøkompatibilitet.

JUKI Group Green Procurement Activity Guideline (PDF)

 

Miljøredegørelse

Vi udgav (JUKI CORPORATE RAPPORT) fra 2015. Dette integrerer elementer fra en VIRKSOMHEDSPROFIL og en MILJØRAPPORT.

Seneste miljørapport (PDF)