Instruktionsfilm - HZL-80HP-B

Sådan betjenes maskinen


Undertråd


Trådning af nålen


Få undertråden op


Lige sting


Overcasting søm


Knaphulssyning


Dekorative søm


Spejlvending


Memory funktion


Udskiftning af nål


Vedligeholdelse