Instruktionsfilm - HZL-60HR-B

Sådan betjenes maskinen


Undertråd


Trådning af nålen


Få undertråden op


Lige sting


Overcasting søm


Knaphulssyning


Dekorative søm


Udskiftning af nål


Vedligeholdelse